Jul
22
Aug 13


Oct
2
9:00 pm21:00

Aikido / Kenjutsu / Iai con Daniel Leclerc

Sábado:                                                        Domingo:

de 9,45 a 11,15 kenjutsu / aikiken                 de 9,45 a 11,15 kenjutsu / aikiken

de 11,30 a 13 Aikido                                       de 11,30 a 13 Aikido

de 16,45 a 18,15 Iaido

de 18,30 a 20,00 aikido

aikido iaido kenjutsu
Mar
25
Mar 27

Cancelado.

Este curso se ha cancelado. (Curso de Aikido con Stéphane Benedetti Shihan).