Jordi Marcos  Aikido; 4º Dan Aikikai, Shidoin Iaido; 3er Dan MSR, Shodden FEI.

Jordi Marcos
Aikido; 4º Dan Aikikai, Shidoin
Iaido; 3er Dan MSR, Shodden FEI.

Mariana Llarín  Aikido: 2º Dan Aikikai

Mariana Llarín
Aikido: 2º Dan Aikikai

Didac Arcas  Karate: 3º Dan HDKI Jodo: 3º Dan FEJ (es también 2º Dan Iaido MSR y practicante de Iaijutsu RSR)

Didac Arcas
Karate: 3º Dan HDKI
Jodo: 3º Dan FEJ
(es también 2º Dan Iaido MSR y practicante de Iaijutsu RSR)

Txarli Martinez  Aikido: 3º Dan Aikikai Iaido: 3º Dan MSR, FEI Iaijutsu: 1º Dan RSR

Txarli Martinez
Aikido: 3º Dan Aikikai
Iaido: 3º Dan MSR, FEI
Iaijutsu: 1º Dan RSR

Fernando Aixa  Budo Taijutsu: 15º Dan Shihan Bujinkan

Fernando Aixa
Budo Taijutsu: 15º Dan Shihan Bujinkan